18 USC § 2257/2257A

DMCA

U skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću iz 1998. (Ured za autorska prava SAD -a), vlasnici i operateri

Boylove.me će odmah odgovoriti na tvrdnje o kršenju autorskih prava koje su prijavljene ovlaštenom agentu za autorska prava Boyslove. Imajte na umu da prema odjeljku 512(f) DMCA (17 USC § 512(f)), svaka osoba koja svjesno materijalno lažno predstavlja da materijal ili aktivnost krši autorska prava može biti podložna odgovornosti.

Ako smatrate da je vaše autorsko djelo kopirano na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, dostavite Boyslovovom agentu za autorska prava sljedeće podatke:

Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene djelovati u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno;
Identifikacija djela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da je povrijeđeno ili, ako je više obavijesti o kršenju autorskih prava na jednoj internetskoj stranici obuhvaćeno jednom obaviješću, reprezentativan popis takvih djela;
Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava ili da je predmet kršenja prava i koji treba ukloniti ili pristup kojem treba onemogućiti, te informacije koje su razumno dovoljne da dopuste Boyloveu da locira materijal (kao što je URL ili broj videa);
Informacije koje su razumno dovoljne da dopuštaju Boyloveu da vas kontaktira: ime, adresa, e-pošta, telefonski broj, ako su dostupni;
Izjavu da stranka koja se žali ima dobronamjerno uvjerenje da korištenje materijala na način na koji se žali nije odobreno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona; i
Izjava da su podaci u obavijesti točni i da ste pod kaznom lažnog svjedočenja ovlašteni djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno povrijeđeno.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A Izjava o usklađenosti sa zahtjevima vođenja evidencije.
Boylove.me nije proizvođač bilo kojeg sadržaja koji se nalazi na web stranici (Boylove.me). S obzirom na zapise prema 18 USC § 2257 za bilo koji i sav sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici, molimo vas da svoj zahtjev usmjerite na stranicu za koju je sadržaj proizveden.

Boylove.me nije proizvođač bilo kojeg i cijelog sadržaja koji se nalazi na web stranici ( Boylove.me) kako je definirano 18 USC §2257 i 28 CFR 75 te je stoga izuzet od zahtjeva za vođenje evidencije.

Boylove.me je stranica za dijeljenje slika na kojoj se omogućuje učitavanje, dijeljenje i gledanje različitih vrsta sadržaja za odrasle i dok Boylove.me radi najbolje što može s provjerom usklađenosti.

Boylove.me pridržava se sljedećih postupaka kako bi osigurao usklađenost:

Zahtijeva se da svi korisnici imaju 18 godina za postavljanje slika.
Prilikom prijenosa korisnik mora provjeriti sadržaj; uvjerite se da ima 18 godina; potvrditi da vodi evidenciju o modelima u sadržaju i da su stariji od 18 godina.
Potvrdite da je sadržaj koji se prenosi ili u vlasništvu korisnika ili da ima zakonsku dozvolu za prijenos, objavljivanje i dijeljenje priručnog sadržaja.
Čvrsto vjerujemo da su svi modeli, glumci, glumice i druge osobe prikazani u stvarnim seksualno eksplicitnim vizualnim prikazima na ovoj web stranici imali 18 ili više godina u vrijeme nastanka. Čvrsto vjerujemo da je svaki proizvođač čiji se sadržaj pojavljuje na ovoj web stranici u skladu s 18 USC §2257, na svojim web stranicama.

Boylove.me obećava da će učiniti sve što može da pronađe i ukine uvredljive fotografije i/ili videozapise.
Za daljnju pomoć obratite se [e-pošta zaštićena] usklađenost.

Prikaži gumbe
Sakrij gumbe